مقالات ISI

اهمیت ترجمه مقالات تخصصی از آن جهت است که دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و بالاتر با تکیه بر ترجمه اینگونه مقالات می توانند کارهای پژوهشی و پایان نامه پر بارتری داشته باشند.